Tytuł profesorski dla prof. Tomasza Rybickiego

Dnia 11 czerwca 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał naszemu koledze i wieloletniemu pracownikowi Wydziału Matematyki Stosowanej AGH Tomaszowi Rybickiemu tytuł profesora.
 


 

Przedmiotem zainteresowania naukowych Prof. dr hab. Tomasza Rybickiego jest geometria różniczkowa, a w szczególności analiza globalna, teoria grup i algebr Liego oraz zastosowania metod geometrycznych w fizyce. Jest on autorem ponad 50 publikacji naukowych wydanych w wielu renomowanych czasopismach matematycznych. Profesor jest aktywny naukowo oraz chętnie włącza się w życie naukowe tak na naszym wydziale, jak i w kraju i poza jego granicami. Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał na seminariach i konferencjach w krajach Europy oraz na innych kontynentach (m. in. w Japonii i Korei Południowej).
 

Profesor Tomasz Rybicki chętnie dzieli się swoją wiedzą z młodszymi kolegami, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z matematyką. Wypromował 3 doktorów nauk matematycznych oraz prowadził kilkadziesiąt prac magisterskich. Aktywnie starał się zachęcać studentów WMS do reprezentowanej przez siebie trudnej tematyki badawczej poprzez wykłady z topologii, geometrii różniczkowej czy równań różniczkowych. Jako ekspert w swojej dziedzinie wielokrotnie uczestniczył w przewodach habilitacyjnych i doktorskich jako recenzent oraz pomagał przy ewaluacji grantów naukowych.
 


 

W ostatnich latach zainteresowania naukowe Profesora Tomasza Rybickiego skupiają się wokół teorii orbifoldów i ich morfiozów, własności metryki Hofera w topologii symplektycznej i kontaktowej oraz grup homeomorfizmów hamiltonowskich.
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w seminarium prowadzonym przez Profesora: http://wms.mat.agh.edu.pl/~zrr/seminarium-zgr